Sval

Z PainartWiki
Přejít na: navigace, hledání

Některé typy piercingů mohou procházet nejen kůží, ale i svalovinou např. piercing jazyka. U jiných piercingů je perforace svalu velice špatným nápadem a nese sebou mnohá rizika. Sval je možné (narozdíl od kůže) velmi snadno poškodit a jeho hojení trvá obvykle velice dlouho. U piercingu svalu se vždy jedná o velice dlouhé a hluboké piercingy, které se hojí velmi dlouho a je zde vysoké riziko infekce. Jsou i velmi bolestivé a ve většině případů se nikdy nezhojí. Viz níže piercing bicepsu.

Piercing jazyka ne vždy prochází svalem, obvykle se aplikuje doprostřed jazykového septa, tedy mezi dva svaly. S perforací svalu se můžeme setkat u venom piercing piercingů, což jsou párové piercingy po stranách jazyka. Tyto se ovšem hojí velmi dobře a mají pouze minimální vliv na hybnost jazyka.


Biceps piercing

Snad každý ví, že biceps, tedy dvojhlavý sval pažní, se nachází na přední straně paže. Ačkoli piercing aplikovaný do těchto míst patří do skupiny surface piercing, nejde v tomto případě o surface, protože přes 10 cm dlouhý šperk prochází přímo mezi svalovými hlavami. K aplikaci tohoto piercingu je bezpodmínečně nutné skvělá znalost anatomie, protože prochází v těsné blízkosti hlavní pažní tepny, hlavního pažního nervu a v neposlední řadě i velkých žil. Svazek těchto důležitých orgánů leží mezi svaly tricepsu a bicepsu, ale další svazky jsou třeba i na přední straně bicepsu (např. žíla ze které vám u doktora odebírají krev).

Mějte na paměti, že jednou věcí je propíchnout paži a druhou věcí je zahojit tento extrémě hluboký a dlouhý piercing, v jehož finále by mělo být vytvoření takzvané fistuly, tedy kožnaté trubičky hluboko pod povrchem těla. Pro tělo je to velice obtížný, víceméně nemožný architektonický výkon, který je ještě ztížen častým používáním a velkou hybností bicepsu. Dalším omezením je, že se je sval schopen roztahovat a smršťovat v centimetrových délkách, ale kůže ne, nemluvě pak o kůži vytvořené sekundárně. V neposlední řadě je zde fakt, že šperk fixuje kůži na jednom místě, když by se nad svalem měla pohybovat nezávisle. Než se proces hojení dokončí ztrácí paže rozsah pohybu, což je doprovázeno bolestmi vyvářenými tlakem šperku na svaly. Piercing je aplikovatelný, ale je důležité si velice rozmyslet bolesti s ním související, stejně jako jeho nebezpečnost a riziko infekce ve svalu nebo vnitřní paži. Nejvhodnějším materiálem jsou flexibilní materiály, tedy materiály ohebné a pružné, ktere spolupracují se svalem a ohýbají se, ale stejně nikdy nebudou flexibilní tak jako sval.

NEDOPORUČUJEME

Doba hojení

2-5 let , většinou nikdy

Doporučený šperk

barbell, bioplast, nylon, tygon, PTFE (teflon) zakončené většinou kuličkami