SSC

Z PainartWiki
Verze z 2. 8. 2015, 14:41; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zkratka SSC pochází z angličtiny a můžeme ji doslovně přeložit takto:

  • safe- bezpečně
  • sane- s čistou myslí
  • consensual- po vzájemné a společné dohodě.

Tento termín se tedy používá jako definice přístupu jednotlivce k BDSM praktikám. Tento soubor pravidel by měl minimalizovat riziko zranění nebo duševní újmy u všech osob účastnících se BDSM aktivit a měl by být jistou zárukou, že kinky sex bude přinášet bezpečné potěšení. Samozřejmě, neexistuje žádná stoprocentní záruka, že ke zranění nebo újmě nedojde, ale při dodržování SSC se tato rizika výrazně snižují. Dodržování pravidel SSC znamená, že za všech okolností a ve všech situacích partneři provozují bezpečné praktiky, u kterých ani v krajním případě nedochází k možnosti vážného zranění nebo trvalé újmy. Všichni zúčastnění se také BDSM hrátkám věnují ve střízlivém stavu. Alkohol a další návykové látky snižují jak vnímání bolesti (submisivní/masochisticky orientovaná osoba by tak mohla snadno překročit vlastní limity), tak odhad a vnímání nastavených hranic (opilý dominant snadno mylně vyhodnotí situaci a je velmi lehké překročit limity podřízené osoby- nemusí tak učinit vědomě, ale i když jsou hranice překročeny omylem, ztracená důvěra se znovuobnovuje velmi těžko a šrámy na duši submisivního partnera, kterému bylo ublíženo, se hojí velmi, velmi dlouhou dobu). Posledním, ale rozhodně ne nejméně důležitým pravidlem je vzájemná konsenzualita, tedy že veškeré praktiky v rámci BDSM aktivit se dějí po vzájemné dohodě a vzájemným souhlasem zúčastněných.

Pravidla SSC jsou však jen jedním z mnoha faktorů, na kterém závisí budování bezpečného a vyrovnaného BDSM vztahu, nejdůležitějším prvkem je vzájemná důvěra a naprosto otevřená komunikace mezi partnery.