Role play

Z PainartWiki
Verze z 25. 7. 2015, 08:36; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Role play, tedy hraní si na někoho jiného, není vyloženě souborem konkrétních BDSM praktik, ale jedná se o situace, ve kterých partneři v rámci scene, případně i mimo tento rámec, přijímají role někoho, kým ve skutečném životě nejsou. Pohnutky, které k tomu člověka vedou, se různí, stejně tak se od sebe odlišují praktiky a směry, kterými se při hrátkách partneři ubírají, ale při role play vidíme jeden společný prvek- příznivci se těmito aktivitami odpoutávají od reálného života a noří se do světa svých fantazií, které mění na skutečnost.

S náznaky role play se setkáváme i v životě osob, které se za příznivce BDSM vůbec nepovažují, naopak, pokud někoho baví pouze hraní si na někoho jiného a nemá nejmenší sadomasochistické sklony a nezajímá jej ani dominance a submisivita, pravděpodobně o sobě řekne, že s BDSM nemá vůbec nic společného. Avšak bavíme-li se o role play v kombinaci s kinky sexem, nejčastěji se setkáváme s těmito rolemi:

  • otec a dcera- klasické role obohacené o příchuť něčeho zakázaného. Představy incestu jsou u milovníků BDSM velmi časté a Freud by měl jistě mnoho vysvětlení, ale v drtivé většině případů tyto touhy nevycházejí z traumat z dětství , ale zrcadlí touhu po tom, odevzdat se nezpochybnitelné autoritě, nechat se chránit, ale zároveň se vystavovat ponižujícím situacím, stejně jako touhu po tom, svým způsobem někoho vlastnit, chránit, ale i vychovávat a případně (po vzájemném souhlasu a v rámci SSC, samozřejmě) zneužívat. Tyto touhy jsou stavebním kamenem BDSM, avšak právě v případě hrátek na tatínka s dcerou dostávají onen přidaný rozměr v podobně porušení absolutního společenského tabu
  • lékař a pacient- v tomto případě dostávají dětské hrátky na doktora poněkud serióznější rozměr. Také zde se setkáváme s dopředu jasně definovanými rolemi (avšak to neznamená, že po dohodě partnerů musí být vždy dominantní osobou lékař- rafinovanější role play může nabídnout i nečekané vyvrcholení zápletky) a velmi často se partneři dostanou k imitaci lékařských úkonů- v tom případě hovoříme nejen o role play, ale i o clinic sexu.
  • učitel a žák- zde může hrát roli i age play, tedy hrátky s (nejčastěji předstíranými) věkovými rozdíly. Nejvýraznějším prvkem je zde opět dominance jedné role a submisivita druhé, stejně jako jistá míra tabuizovaného styku mezi osobami, u kterých je jakákoliv forma sexuálního vztahu zakázaná.
  • policista a provinilec- tato role play je oblíbená zejména pro širokou škálu možných scénářů- ať už se jedná o znehybnění pouty, výslech, trest obuškem nebo mnoho dalšího. Potřebné rekvizity jsou snadno dostupné, avšak při hrátkách na veřejnosti je dobré mít na paměti, že imitace reálných policejních uniforem může být vnímána jako přestupek proti skutečným zákonům
  • šéf a sekretářka, instalatér a žena v domácnosti, pilot a letuška, barmanka a host, prostitutka a zákazník- představivosti se meze nekladou.

Co se bezpečnosti týče, u role play se nedají rizika nijak specificky definovat, je třeba řídit se zdravým selským rozumem a dodržovat bezpečnost konkrétních praktik a samozřejmě respektovat stopku .