Dominant/Top

Z PainartWiki
Verze z 3. 5. 2015, 09:29; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Dominantní člověk má rád nadvládu nad svým protějškem a rád rozhoduje o tom, co se bude dít, co bude jeho protějšek zažívat, cítít nebo dělat. Tyto touhy o ovládnutí ostatních lidí může člověk pociťovat v civilním a každodenním životě, o BDSM mluvíme až v okamžiku, kdy má tyto touhy v oblasti sexuálních aktivit- v tom případě mluvíme o dominantním člověku jako o dominantovi nebo domině (častou zkratkou je pro muže Dom a pro ženu Domme).

Protože ale některým lidem označení dominant/domina přijde příliš tvrdé nebo komerčně zabarvené, uchylují se k termínu "Top". Toto slovo má velmi podobný význam jako termíny předešlé, ale s menším škatulkovým nádechem. Top označuje velmi často i vlastní momentální polohu v rámci scény, dobrým příkladem může být termín rope top, což znamená svazující člověk. Rope topem může být i osoba jinak velmi submisivní, která ani nepociťuje touhy po občasném prohození rolí, ale baví ji vázat estetickou bondáž.

Dále se můžeme setkat s termíny Sir nebo Madam/Madamme. Lidé, kteří se takto rádi označují, si většinou zakládají na svém chování, jednání i zevnějšku. V angličtině se také jedná o zdvořilé oslovení dominantní osoby.

Velmi často používanými termíny jsou také Master a Mistress, které se největší popularitě těšily v devadesátých letech a na přelomu tisíciletí. V dnešní době bývá zejména termín Master vnímán s lehčím nádechem ironie, zejména ve spojení s fenoménem VDD.

Na popularitě získává také termín Daddy (Mommy je mnohem méně časté, až ojedinělé), který označuje dominantního muže, jenž má výrazně mladší partnerku, případně partnerku, která ráda věkový rozdíl předstírá. Daddy si zakládá na tom, že je přísný, ale spravedlivý ochránce, že ví, co je pro jeho holčičku to nejlepší a pokud holčička neposlouchá, tak ji vychovává. Tento termín se nejčastěji používá při role play.

V českých luzích a hájích lze velmi často narazit na pojem "profina". Jedná se o ženu, která za úplatu poskytuje (nejčastěji) mužům své služby. Tyto ženy mívají ve svém nicku obvykle zakomponovanou Mistress nebo Madam/Madamme a mívají k dispozici vlastní mučírnu/studio/ateliér, případně si podobné prostory pronajímají. Existuje dokonce české sdružení profesionálních domin, kde si lze vybrat mezi ženami nabízejícími své služby. Bohužel, na první pohled nelze rozeznat nejen kvalitu služeb, ale ani skutečnost, jestli je taková žena opravdu dominantní a zkušená, nebo ji do této sféry přivedl zájem o snadný výdělek.