Dominance a submisivita

Z PainartWiki
Verze z 3. 5. 2015, 08:00; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Dominance a submisivita jsou stavebními prvky BDSM aktivit. Základem je skutečnost, že v rámci BDSM vztahu nebo hrátek je vždy jeden partner nadřazen tomu druhému.

Dominance je stav mysli, kdy člověk pociťuje touhu ovládat ostatní lidi, přebírat za ně zodpovědnost a rozhodovat za ně. Tato vlastnost v běžném životě ovšem automaticky neznamená, že je onen člověk vyznavačem BDSM praktik. Dominantem nebo dominou je osoba, kterou sexuálně vzrušuje pocit moci a možnost mít nad partnerem naprostou nadvládu. Dominance ze sexuálního hlediska se projevuje touhou partnera ovládat, případně ponižovat, zostuzovat a v případě, že se dominance kombinuje se sadismem, působit mu bolest a utrpení.

O submisivitě mluvíme v okamžiku, kdy osoba pociťuje touhu nechat se vést, odevzat zodpovědnost za sebe i za dění někomu jinému a kdy se chce dobrovolně vzdát možnosti rozhodování. V sexuálním smyslu slova bývá submisivní člověk poddajný, ochotný poslouchat, často jej vzrušuje pocit bezmoci, odhalenosti, hanby a ponížení. Velmi často je submise kombinována s určitou mírou masochismu, ale rozhodně to není pevným pravidlem.

Když hovoříme o dominanci a submisivitě pronikající z ložnice do každodenního života partnerské dvojice, mluvíme o d/s, případně D/s vztahu. Partnerské d/s soužití vykazuje výše zmiňované prvky v běžném životě, takže dominantní partner může například rozhodovat o tom, jaké si submisivní protějšek vezme oblečení, co si objedná v restauraci, kolik smí vypít skleniček vína nebo kdy smí odejít na toaletu. Může také v rámci ponížení partnera požadovat veřejnou nahotu nebo skryté nošení sexuálních pomůcek (například nákup s instalovaným análním kolíkem a podobně). Na tomto místě je důležité připomenout, že tyto aktivity se dějí dobrovolně a se souhlasem všech zúčastněných, protože to všem přináší radost a sexuální uspokojení. Pokud je jeden z partnerů k čemukoliv nucen proti své vůli, absolvuje praktiky, které se mu nelíbí a se kterými nesouhlasí, nejedná se v žádném případě o d/s nebo BDSM obecně, ale o domácí násilí.