Bondáž a disciplína

Z PainartWiki
Verze z 4. 9. 2016, 13:41; Gaslight (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Bondáž a disciplína, tedy BD ve zkratce BDSM, označují znehybnění a sebekontrolu.

Fyzického znehybnění lze dosáhnout například pomocí pout, provazů, řemenů nebo pásek a slouží jak k samotnému omezení pohybu, tak v závislosti na situaci i k ponížení nebo pocitům hanby a studu. Zvláštním druhem bondáže je shibari/kinbaku, kde není kladen důraz na samotné znehybnění, ale především na emocionální zážitky spojené se svazováním.

Kromě tělesného omezení pohybu se lze setkat i s mentální bondáží. Dochází k ní v okamžicích, kdy si Submisiv/Bottom uvědomuje hranice, jejichž překročení vede k nepříjemné situaci (škála nepříjemných situací je nekonečně pestrá-například od zklamání důvěry dominanta přes trest formou výprasku k tresu formou odepření oblíbených aktivit). Dobrým příkladem je zákaz masturbace. Dominantní partner nemá ve většině případů možnost být si jistý dodržením zákazu, ale submisivní partner může v tomto zákazu cítit velký morální a duševní závazek.

Sebekontrola neboli disciplína je vlastností, kterou by měly mít všechny osoby praktikující BDSM. U submisivního partnera se dá očekávat jistá dávka poslušnosti, ale u dominantního partnera není důležitá o nic méně. Dominantní partner si musí být vědom své zodpovědnosti a nikdy nesmí zneužít důvěry, kterou mu submisivní partner vkládá do rukou. Dominantní člověk musí vždy dodržovat předem dohodnutá pravidla a nesmí nikdy rozhodovat tak, aby pravidla stanovená submisivem překročil. U dominantna se předpokládá, že přesně zná možnosti a limity svého submisivního protějšku, takže při zadávání úkolů nepožaduje nic, co by submisivní partner nedokázal nebo nechtěl udělat. Při takovémto kladení nároků lze očekávat, že submisivní protějšek bude disciplinovaný. :)