Transka, transsexuál, transvestita… Kdo se v tom má vyznat?

 Téma transsexuality je známé již dlouho, ale do širšího (avšak nikoli informovaného) povědomí se dostalo až v posledních letech, a to primárně ve spojitosti se Spojenými státy (jak jinak, že?) a jejich „záchodovými“ potížemi…

Pokud jde o tento článek, nacházíme se sice na „úchyláckém“ blogu, ale ráda bych zdůraznila, že na tomto tématu vlastně nic úchylného není. Avšak pohled naší společnosti se stále potýká s předsudky a pozůstatky dob minulých.

Každopádně začněme od základních pojmů. Je výrazný rozdíl mezi transsexuálem, tedy osobou, která se cítí být bytostí opačného pohlaví uzavřenou jaksi v nesprávném těle, a která proto pociťuje potřebu své tělo změnit, a transvestitou – bytostí, která se cítí být v souladu se svým fyzickým pohlavím, ale přesto cítí potřebu oblékat se někdy do šatů pohlaví opačného. Stručně řečeno tedy transsexuál = „žena v mužském těle“ / “muž v ženském těle“; transvestita = člověk ztotožněný se svým pohlavím, který si „doplňuje“ aspekt opačného pohlaví příležitostným převlékáním. V manuálu Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) vydávaném WHO (světová zdravotní organizace) se transsexualita skrývá pod kódem F64.0 – pro informaci: počáteční písmeno F je označením duševního onemocnění, což je samo o sobě dostatečnou známkou současného smýšlení. O změně klasifikace se u nás bude hlasovat příští květen, ale jen bohové vědí, jak to dopadne.

Pohlavní identita kontra pohlavní orientace

Dále je nutno zmínit krom pohlavní identity také sexuální orientaci. Neinformovaný čtenář by si mohl myslet, že každá trans gender osoba (alternativa výrazu transsexuál) musí být v svém původním pohlaví vlastně homosexuální, a po případné změně pohlaví se tedy stane heterosexuálem. Není tomu tak. To, že se muž cítí být ženou, neznamená, že je přitahován muži. Autorka z vlastní zkušenosti s přáteli, kteří si prošli či stále procházejí tranzicí, zastává názor, že situace je vyrovnaná, možná i nakloněná opačně. Zde se ovšem jedná o pouhou domněnku, nikoli potvrzenou záležitost. Mnoho trans bytostí svým lékařům obdobné „problémy“ zamlčuje, neboť stigma panuje i mezi „takzvanými“ odborníky.

Osvětě nenahrávají ani zákony naší země. Transsexuální osoba je uznána podle § 29 nového občanského zákoníku pod svou sexuální identitou teprve po dokončení tranzice, která v našem státě znamená kompletní fyzickou proměnu a kastraci. Tedy dnem dokončení operace, ale i anulováním manželství či registrovaného partnerství takovéto osoby, a to bez ohledu na to, zda je přáním zúčastněných zůstat či nezůstat nadále ve svazku. Také není možno „existovat“ oficiálně pod mužským jménem, pakliže jste fyzicky žena, a opačně. Tolik k právnímu prostředí v samém prohnilém srdci Evropy.

Běh na dlouhou trať

Samotná tranzice pak probíhá všude ve světě takřka stejně – začíná se podáváním hormonů, které postupně upravují vzhled dané bytosti, což je monitorováno lékaři, a trvá dva roky, než je možno přikročit k reparativním chirurgickým zákrokům, tzn., dochází k odstranění sekundárních pohlavních orgánů. Konečným stupněm je pak právě již výše zmíněná kastrace/sterilizace a vytvoření nových pohlavních orgánů. Dodnes není možné vytvořit plně funkční náhradu penisu, který by topořil samovolně při vzrušení. Vytvoří se ze svalu z nohy a napojením na nervy – je tedy ovladatelný, ale pouze vůlí a chce to cvik.

Z tohoto popisu by mělo být čtenáři jasné, že dané procedury nejsou pro každého. Osoba, která pro chirurgickou přeměnu není fyzicky způsobilá, nebude mít nikdy (alespoň podle současných zákonů) možnost žít jako bytost vlastní pohlavní identity. Stejně tak je jednou z podmínek pro tranzici absence jiného psychického onemocnění, které by mohlo ovlivňovat rozpoložení oné bytosti. Zkušenosti autorky také dokládají, že ač osoba dosáhne požadovaného pohlaví, je pro ni (vzhledem ke sterilizaci)

nemožné mít vlastní děti. Pakliže se rozhodne přistoupit k adopci, je jen minimální šance si dítě skutečně osvojit, zvláště je-li opět přítomno další duševní onemocnění.

AFTERMATH: Autorka je non-binary pansexuální osoba bez potřeby měnit své tělo, ale zná bytosti, které si tranzicí prošly, procházejí, nebo se jí z nějakého důvodu zřekly. Tyto osoby si NEPŘEJÍ být uváděny jako zdroje. Prosím, berte to na zřetel.