TETOVÁNÍ

Etymologie slova tetování je nejasná, existují tři uznávané možnosti:

1) z tahitského tatau (označovat)

2) samojského tautau (kreslit)

3) malajského tatu (rána, zranění)

Tetování je forma úpravy těla, která se provádí vpravením inkoustu do škáry (dermis) a vytvořením vzoru.

Dochovaná tetování na starověkých mumifikovaných lidských ostatcích prozrazují, že tetování se praktikovalo po celém světě po tisíce let. Mumie Ötzi, nalezena zapuštěna do ledovce v Alpách, byla datována do roku 3250 př.n.l.. Tento mrtvý muž měl po těle 61 různých tetování. Do roku 2018 byl Ötzi považován za nejstarší prokazatelný případ starověkého tetování. V roce 2018 byly objeveny dvě egyptské mumie s figurálním tetováním, jejich původ je datován mezi roky 3351 a 3017 př.n.l.

Tetování už s námi nějakou dobu je a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit. Dnes máme na výběr z nepřeberného množství stylů a technik tetování, o kterých si toho na painartu můžete hromadu přečíst.