POLYAMORIE

Slovo polyamorie vychází z řeckého POLY – více / mnoho násobný a latinského AMOR – láska.

Jde o druh nemonogamního partnerství, kdy člověk žije ve více než jednom milostném a plnohodnotném vztahu.

Rozhodně se nejedná o nevěru nebo pouze o sex. Nejde o promiskuitu, užívání si na úkor partnera, ale o komplexní lásku, kterou jste schopni a chcete sdílet s více lidmi najednou a zároveň s tím ostatní dobrovolně souhlasí.

Polyamory vztahy mají různé formy, vždy je ovšem velice důležitá upřímná komunikace, důvěra a informovanost. Kvůli nedodržování těchto aspektů vztahy nefunguje a zanikají

Právně můžeme mít v ČR vztahů kolik chceme, pouze oficiální sňatek je legální jen s jedním člověkem.