Na světě existuje několik tisíc úchylek. Název úchylka neboli deviace pochází z latinského slova deviare, což v překladu znamená odchýlení. Tento překlad přímou úměrou naznačuje, že veškeré odchýlení od tzv. „sexuálního standardu“ či potřeb jedince je společností krajně tabuizováno a mnohým je jejich sexuální apetit vytýkán či jinak zatlačován do pozadí. Co vlastně spadá do kategorie deviací? Tuto otázku si vědci, sexuologové, psychologové, lékaři i obyčejní lidé pokládají již stovky let. Odpověď se jisto jistě nenajde minimálně po stejnou dobu. Poruchy sexuálního chování a odklonu od „norem“ jsou sice stále předmětem zkoumání, ovšem tabuizování již nepatří mezi hlavní snahy naší společnosti. Moderní doba se již nesnaží určité jedince či skupiny postavit do pozice jakéhokoliv sociálního vyloučení. Naopak spíše podporuje „teorii kulturního přenosu“ a tvrdí, že deviantnímu chování se učíme v interakci s jinými lidmi, tedy stejným způsobem jako chování konformnímu. Deviantní chování vzniká v určitých subkulturách, kde je pokládáno za „normální“. Uvádíme zde krátký seznam pojmů řazených vždy abecedně. Je jisté, že všechny záliby nedokážeme pojmout, mnohdy ani vysvětlit. Vybrali jsme proto ty nejzajímavější, které jistě stojí za zmínku. Tentokrát si představíme písmeno F.

Facesitting (sezení na obličeji): Tuto krásnou úchylku zřejmě není potřeba sáhodlouze rozvádět. Partner při ní vyžaduje, aby mu na obličej usedla žena plnou vahou s rozkrokem dokořán rozevřeným. Zálibu si užívají často muži, kterým imponují plnější ženy.

Fatgirl, XXXL woman/man: K této úchylce vzniklo již mnoho, především zahraničních, dokumentů. Jedná se o zálibu v extrémně obézních partnerech. Nejenže partner toho druhého vykrmuje jako sele, rovněž mu zakazuje sporty nebo hubnutí. O tom, jak moc je tato úchylka nebezpečná, se zřejmě nemusíme dále bavit, protože mít infarkt v osmnácti je při ní rizikem poměrně vysokým.

Fekal: Úchylka na výkaly. Podrobněji tuto zálibu budeme rozepisovat v některém z dalších našich článků. Jedním z největších milovníků této praktiky byl údajně i samotný Adolf Hitler.

Felching: Vysávání spermatu z jakékoliv tělní dutiny, kam byl ejakulát vstříknut. Nejčastěji se jedná o řitní otvor.

Femdom: Jedná se především o ženskou dominantní nadvládu. Bývá nazýváno také jako království domin. Tento BDSM termín zahrnuje ponižování submisivních partnerů, penetraci pomocí různých pomůcek i bondage praktiky. V češtině je dominantní žena obvykle oslovována „paní“, v angličtině „Mistress“, často také „Maitresse“. Femdom může zahrnovat téměř všechny praktiky BDSM.

Fetišismus: Většinu čtenářů ani nenapadne, že tento pojem nemá své původní kořeny v úchylných praktikách, ale v náboženské religionistice. Fetišismus znamenal původně uctívání neživých přírodních nebo umělých předmětů – fetišů, jimž se připisovaly magické vlastnosti. Je formou animismu a ve své typické podobě bývá přítomen v tradičních západoafrických náboženstvích a voodoo, které z nich vychází. První zmínka o religionistickém fetišismu pochází z 18. století.

Až v době relativně nedávné se tento termín prolnul do sféry BDSM. V sexu znamená pohlavní ukájení různými předměty, oblečením, vůní, pachy a jinými vjemy. O úchylku jde tehdy, když sexuální vzrušení vyvolává pouze fetiš, nikoli osoba sama.

Fetišismus dělíme hned na několik podskupin: Kostýmový, amputační, anální, deformační, dotykový, teplotní, genitální, kapesníkový, spánkový, stromový, parfémový aj. Jmenovat můžeme do pozdní půlnoci, ale stále by to bylo málo. Variace fetišů jsou nekonečné.

Finanční otroctví: Sen každé ženy. Jejich partneři jsou často velice movití pánové, kteří jsou závislí na své paní a v podobě drahých dárku a různých pozorností si je snaží udobřit. Většinou se jedná o submisivní partnery, kteří ve svém zaměstnání vykonávají vysokou funkci. V ní jsou většinou striktně dominantní. Muže vzrušuje nenasytnost jejich vládkyň.

Fisting: Praktika, při které je do tělesných otvorů zasouvána celá ruka. Nejedná se rozhodně o praktiku jednoduchou. V první řadě se musí myslet na ochranu a bezpečí provádění fistingu, protože může dojít k nemalým potížím. Dělí se na mělký fisting (vsunutí ruky po zápěstí) a hluboký fisting (vsunutí ruky až po předloktí). Vhodné je používání rukavic a hory lubrikačního gelu.

Flagelace: I zde můžeme hledat původní odkaz v náboženství. U kněží se jedná o bičování sebe samotného nebo druhého kněze jako výrazu kajícnosti a ukázky oddanosti církvi a Bohu. Poprvé se objevilo ve 13. století. Bylo běžné především u nižších společenských skupin. Vzniklo dokonce flagelantské bratrstvo. Církev k tomuto druhu askeze byla většinou skeptická a rezervovaná.

V našem případě se jedná o bičování partnera klasickým bičem či podobnými spankovacími pomůckami. Vyšší forma je nazývána flagelomanie.

Fluffergirl/rozkuřovačka: Nejoblíbenější návštěvnice každé párty. Jedná se o ženu, která za svoji práci dostane nemálo zaplaceno. Tato dívčina je totiž zodpovědná za to, že pornoherec před záběrem nastoupí s pořádnou erekcí.

Footfetish: Záliba v ženských nohách. Muži mají zálibu v dámských nohách, a to buď nahých, či oblečených. Svou lásku projevují nohám masážemi, laskáním a stoprocentní péčí. Rovněž je spojená s masturbací pomocí chodidel. Praktika je velice oblíbená a rozšířená. Přitom se nejedná rozhodně o mladou úchylku, podobné praktiky jsou známé již ze starého Japonska.

Formikofilie: Formica, z latinského názvu mravenec. Zvláštní varianta zoofilie, kdy se lidé zaměřují na malé živočichy, především mravence. Přikládají si je na tělo, nejčastěji do oblasti genitálů.

Fornifilie: Lidé s touto sexuální potřebou jsou silně submisivně zaměřeni. Ve zkratce –nejvíc potěšeni jsou tím, když mohou sloužit jako nábytek. Nejčastěji jako stolek nebo skříň.

Frottage: Často velice nepříjemná zkušenost z MHD. Muži postižení touto úchylkou, „froteři“, se třou o druhou osobu, nejčastěji ve veřejné dopravě o spolucestující.

Fur fetish: Úchylka na kožichy. Lidé s touto libůstkou se velice rádi převlékají do kostýmů plyšových zvířat či s plyšáky provozují sex.