Na světě existuje několik tisíc úchylek. Název úchylka neboli deviace pochází z latinského slova deviare, což v překladu znamená odchýlení. Tento překlad přímou úměrou naznačuje, že veškeré odchýlení od tzv. „sexuálního standardu“ či potřeb jedince je společností krajně tabuizováno a mnohým je jejich sexuální apetit vytýkán či jinak zatlačován do pozadí. Co vlastně spadá do kategorie deviací? Tuto otázku si vědci, sexuologové, psychologové, lékaři i obyčejní lidé pokládají již stovky let. Odpověď se jisto jistě nenajde minimálně po stejnou dobu. Poruchy sexuálního chování a odklonu od „norem“ jsou sice stále předmětem zkoumání, ovšem tabuizování již nepatří mezi hlavní snahy naší společnosti. Moderní doba se již nesnaží určité jedince či skupiny postavit do pozice jakéhokoliv sociálního vyloučení. Naopak spíše podporuje „teorii kulturního přenosu“ a tvrdí, že deviantnímu chování se učíme v interakci s jinými lidmi, tedy stejným způsobem jako chování konformnímu. Deviantní chování vzniká v určitých subkulturách, kde je pokládáno za „normální“. Uvádíme zde krátký seznam pojmů řazených vždy abecedně. Je jisté, že všechny záliby nedokážeme pojmout, mnohdy ani vysvětlit. Vybrali jsme proto ty nejzajímavější, které jistě stojí za zmínku.

Ergofilie – Jedná se o sexuální vzrušení, které se dostaví při pozorování nějaké cizí pracovní činnosti nebo dovednosti člověka. Můžeme klidně říci, že touto -filií trpí bezesporu většina pracující populace, protože pozorovat někoho jiného při práci je jednoduše uvolňující. Mnozí ji však povýšili na vyšší úroveň.

Ergotofilie – Jedná o sexuální vazbu na nemocné lidi a milování se s nimi. Nemoc může být různého charakteru, ať již chybějící končetiny, defekty či vnitřní nemoci. Často je spojená s gerontofilií. Mnozí totiž využívají nemocí starších lidí a sexuální napětí je přímo úměrné tloušťce zdravotní karty.

Elektrofilie – Jedná se o sexuální vzrušení na základě elektrostimulace. Takových přístrojů najdete i na pultech českých erotických obchodů přehršel. Přinášejí dotyčnému elektrostimulaci od jemného mravenčení až do stupně silných výbojů.

Elektřin komplex – Termín je využíván v psychoanalýze. Označuje se jím milostná až erotická náklonnost dcery k otci. Dívky v již útlém věku naváží k otci silný citový vztah, který však později přechází do formy platonické lásky. Po nocích dumají nad velikostí mužství svého papá a mnohdy si vytvoří velmi žárlivý a nevraživý vztah k matce.

Emetofilie / Římský déšť – Termín „římský déšť“ vychází z mylné interpretace hostin v antickém Římě, kdy se prý hosté mezi jednotlivými chody chodili vyzvracet, aby mohli v poklidu nadále hodovat. Osobu trpící emetofilií může uspokojovat pozorování zvracející osoby, osobní přispění ke zvracení nebo pouze fantazie o tomto procesu. Emetofilie patří mezi RACK BSDM techniky (riskantní praktiky). Dávivý reflex bývá nejčastěji vyvolán deep throatem. Při provozování emetofilie je potřeba dbát na vysokou úroveň hygieny, nezbytností je nepromokavý povlak.

Eproctofilie – To je opravdu povedená lahůdka. Jedinec mlaská slastí, když zjistí, že osoba vedle něj nebo v jeho těsné blízkosti trpí nadýmáním.

Erotofobie – Jedná se o chorobný strach z pohlavního styku. Má řadu projevů. Může se jednat také jen o strach z nahoty. Mnozí erotofobové se však bojí o sexu jen promluvit a samotný pohlavní styk je pro ně noční můrou.

Erotografomanie – Jedná se o mánii, při které jedinci dosahují sexuálního uspokojení psaním a samozřejmě i zasíláním vulgárních a obscénních dopisů ženám. Většina z těchto erotografomanů svojí libůstku dotahuje tak daleko, že svoji „oběť“ stalkují až do momentu přečtení dopisu. Erotofonofilie – Při této deviaci vzrušení vzniká na základě vraždy, z prozatím pro nás neznámých příčin nejčastěji vraždy cizince.

Erotolálie – Jedná se o sexuální vzrušování při obscénních řečech. Přiznejme si pravdu – touto deviací však do jisté míry trpí většina ze sexuálně aktivní populace.

Erotomanie – Tento pojem označuje rovnou dvě mánie. V prvním případě je erotoman člověk s nadměrnou touhou po sexuálních aktivitách, v druhém případě se jedná o chorobnou představu, že je někým milován. Většinou je to však představa mylná a ničím nepodložená.

Exhibicionismus – Úchylka, která je nejčastěji spojována s muži, kteří dojdou sexuálního naplnění při předvádění penisu na veřejnosti. Spektrum exhibicionismu je však širší. Můžeme zde s klidným svědomím uvést i ženy, které doslova těší jejich nahota a nebojí se ji předvést v ne příliš odlišné verzi od prvního příkladu. S nadsázkou lze říci, že je to ideální úchylka striptérek.