Na světě existuje několik tisíc úchylek. Název úchylka neboli deviace pochází z latinského slova deviare, což v překladu znamená odchýlení. Tento překlad přímou úměrou naznačuje, že veškeré odchýlení od tzv. „sexuálního standardu“ či potřeb jedince je společností krajně tabuizováno a mnohým je jejich sexuální apetit vytýkán či jinak zatlačován do pozadí. Co vlastně spadá do kategorie deviací? Tuto otázku si vědci, sexuologové, psychologové, lékaři i obyčejní lidé pokládají již stovky let. Odpověď se jisto jistě nenajde minimálně po stejnou dobu. Poruchy sexuálního chování a odklonu od „norem“ jsou sice stále předmětem zkoumání, ovšem tabuizování již nepatří mezi hlavní snahy naší společnosti. Moderní doba se již nesnaží určité jedince či skupiny postavit do pozice jakéhokoliv sociálního vyloučení. Naopak spíše podporuje „teorii kulturního přenosu“ a tvrdí, že deviantnímu chování se učíme v interakci s jinými lidmi, tedy stejným způsobem jako chování konformnímu. Deviantní chování vzniká v určitých subkulturách, kde je pokládáno za „normální“. Uvádíme zde krátký seznam pojmů řazených vždy abecedně. Je jisté, že všechny záliby nedokážeme pojmout, mnohdy ani vysvětlit. Vybrali jsme proto ty nejzajímavější, které jistě stojí za zmínku.

Dakryfilie – psychosexuální porucha, která se spustí, pokud partner uvidí svého partnera plakat. Může se jednat o krásnou výmluvu, pokud nemáte na slzy svých blízkých náladu ani sílu: „Nebreč, vzrušuje mě to.“ A oni si to příště už nejspíš rozmyslí.

Deflorační fobie – znamená strach ze ztráty panenství/panictví. Opakem bývá deflorační mánie, kdy má dotyčný naopak touhu zbavit neposkvrněnosti co největší počet žen či mužů.

Dendrofilie – v poslední době velice kontroverzní téma, jedná se o sexuální fixaci na stromy. V současnosti se dokonce množí sekty a kulty, které se nechávají se stromy oddávat. Jedinec se může vzrušit samotným „stykem“ se stromem, ale i čistě jen z pohledu na něj či při doteku stromu. Mnoho zdokumentovaných sexuálních styků se stromy však má souvislost s náboženskými obřady nebo rituály starými stovky let. Styk s rostlinami a stromy proto nemusí být vždy motivován sexuální deviací. Praotcem těchto stromových úchyláků je perský král Xerxes, který se zamiloval do platanu, a pak se s ním dokonce oženil.

Dominance – chování jedince jako vůdčí osobnosti často až despotické. Dotyčný vyžaduje poslušnost a oddanost. Opakem je zajisté submitivita. Spolu tvoří dokonalé jing-jang a je základem celé BDSM komunity.

Dromomanie – eroticky podmíněná toulavost nebo cestování. Patří sem i chorobně časté útěky z domova. Do seznamu deviací je dromomanie zapsaná především z toho důvodu, že někteří jedinci mají i fyzickou touhu se toulat. Dá se údajně srovnat se silnou sexuální frustrací.

Deep throating – zasouvání penisu hluboko do krku až na doraz. U extrémně dlouhých penisů jde o artistické výkony. Zvracení a dávení není výjimkou. Zkušený deeptroatista je vyhledávaným artiklem v cirkusech jako polykač mečů. Na stránce pornhub.com druhý nejhledanější výraz.

Demonofilie – sexuální náklonnost k bohům, duchům a démonům. Mnohdy se však uvádí, že se naopak jedná o strach z těchto entit. Při religionistickém zkoumání je tato deviace spíše popisována jako sexuální styk s démony při různých rituálech.

Delactatio Morosa – duchovní sebeukájení přílišným přemýšlením o sexu.

Deprivace – neboli omezování. V sexu jde hlavně o deprivace smyslové. Tedy omezování zraku (zavázání očí), sluchu (špunty nebo sluchátka) nebo verbální komunikace (roubíky) a deprivace sexuální – např. odpírání nebo oddalování orgasmu, ale např. i pásy cudnosti.

Didaskalofilie – sexuální náklonnost dětí k učitelům a obráceně. Poměrně nebezpečný školní předmět.

Dermatofagie – sexuálně laděná chorobná touha jíst lidskou kůži. Největšími mistry v oboru jsou rozhodně Čitakilo a Alfred Fish.

Douching – při této praktice jde o vstříknutí tekutiny do vagíny. Dříve byla tato metoda využívána jako prevence proti otěhotnění, dnes je to spíše součást tortury submisivně založených žen.

DVDA, double vaginal, double anal – extrémní praktika spočívající v současné penetraci ženiny vaginy dvěma penisy a zároveň penetraci jejího konečníku rovněž dvěma penisy. Lze si představit při použití umělých penisů.

DP, double penetration – dvojité proniknutí. Sexuální praktika kombinující současně vaginální a anální styk. Při této praktice je žena současně penetrována (pronikána) dvěma sexuálními partnery vybavenými penisem či jeho náhražkou. Jeden partner proniká do vaginy, druhý do konečníku. Alternativně lze druhého partnera nahradit vibrátorem či umělým penisem.

Diaper fetish – fetišismus na plenky.