You are here:Home-Úchylárny-Abeceda úchylek

Abeceda úchylek

Na světě existuje několik tisíc úchylek – deviací. Úchylka neboli deviace pochází z latinského slova deviare, což v samotném překladu znamená odchýlení. Tento překlad přímou úměrou naznačuje, že veškeré odchýlení od tzv. „sexuálního standartu“ či potřeb jedince je společnosti krajně tabuizováno a mnohým je jejich sexuální apetit vytýkán či jinak zastírán do pozadí. Na počátku 20. století se jakékoliv odchylka sexuálního apetitu dávala za vinu pobytem ve špatných podmínkách a to především sociálních. Zjednodušeně řečeno podle vyšší a střední vrstvy měl František farmář větší sklon k deviaci než Madam Ludmila z Hofnštejna.

Až v pozdějším období se deviace začala zkoumat v otázkách jedinců než skupin. Co vlastně spadá do kategorie deviací si vědci, sexuologové, psychologové, lékaři i samotní lidé pokládají již stovky let. Odpověď se jisto jistě nenajde minimálně stejnou dobu. Poruchy sexuálního chování a odklonu od „norem“ jsou sice stále předmětem zkoumání ovšem tabuizování již není středobodem hodnot naší společnosti. Moderní doba se tak již nestaví do pozice jakéhokoliv sociálního vyloučení jedinců či skupin. Doba spíše naopak podporuje Teorii kulturního přenosu a tvrdí, že deviantnímu chování se učíme v interakci s jinými lidmi, tedy stejným způsobem jako chování konformnímu. Deviantní chování proto vzniká v určitých subkulturách, kde je pokládáno za „normální“. Přinášíme tak krátký seznam pojmů řazených vždy abecedně. Je jisté, že všechny záliby nedokážeme ani pojmout mnohdy ani vysvětlit. Vybrali jsme proto ty  nejzajímavější, které jistě stojí za zmínku.

 

Ablutofilie– Sexuální vzrušení na základě horké koupele nebo sprchy.

 

Algolagnie – Jedná se o pohlavní úchylku, při které člověk potřebuje zažít a cítit bolest, aby se sexuálně uspokojil. Patří sem i další podskupiny sadismu i masochismu.

 

Agalmatofilie – Tito lidé jsou sexuálně přitahováni sochou, panenkou nebo jiným objektem ve tvaru člověka. Někdy s ním provozují i sex, častěji ale zůstávají jen u představ. V nejkrajnějším případě už dnes může dojít i na sňatek. Přitažlivost může znamenat touhu po skutečném sexuálním styku s objektem, nebo může jít i o nesexuální touhy, jako je pouhý pohled na sochu, dotknutí se jí či skutečné sáhodlouhé rozjímání nad objektem. Podle lékařů se jedinci nejčastěji zamilují do krejčovských pan či figurín ve vitrínách.

 

Akrotomofilie – Ve stručnosti se dá deviace popsat jako, úchylka na amputace. Jedinci se dokáží sexuální vzrušit a uspokojit tak, že žijí s představou chybějící části těla. Vzrušování ovšem probíhá nad partnerem s pahýlem nikoliv nad ním samotným.

 

Amaurofilie – Jedince vzrušují slepí nebo slabozrací lidé. Mnohdy si jedinec vystačí i využitím pásek přes oči.

 

Asphyxiophilia – Jedná se o sexuální praktiku, kdy dochází k záměrnému omezení přívodu kyslíku do plic a krve. Pomocí škrcení tak dochází ke zvýšení sexuálního prožitku ať již během masturbace či během sexu. V páru je tato metoda nazvána breath control play. Jedná se o praktiku krajně nebezpečnou, během které může dojít k zástavě krevního oběhu a poškození mozku. Při tomto prožitku je opravdu důležitá znalost partnera a důvěra. Je třeba znát vzájemné znamení v případě diskomfortu a opravdu dodržovat podmínky BDSM.

Jedná se však o praktiku velmi starou. Metoda měla býti využívaná jako koření orgasmu již v Mayské civilizaci. Že při nedostatku vzduchu dochází k erekci, či dokonce k ejakulaci, si lidé začali všímat již v dávných dobách u oběšenců. Asfyxie má i český název: koczwarismus . Pojmenovaný podle hudebního skladatele Františka Koczwara , který při těchto sexuálních hrátkách zemřel. Nebyl konec konců jedinou významnou osobností, která podlehla kouzlu nepřístupu kyslíku. Dokonce i herec David Carradine alias Bill slavného filmu Kill Bill byl nalezen bez známek života v hotelovém pokoji v Bangkoku po zřejmě podařeném sexuálním večírku bez přístupu kyslíku. Ročně touto sexuální libůstkou zemře okolo 5000 osob.

 

Apotemnophilia –  Je psychická porucha, při které lidé touží po amputaci zdravé končetiny, nebo končetin. Při silném průběhu lidé mohou začít cítit nespokojenost se svým tělem a chtějí si odstranit zdravé končetiny.  Někteří lidé si snaží záměrně poškodit končetinu, aby vyžadovala amputaci. Zvláštním případem definice ampotemnophilie je zájem, aby člověk vypadal jako po amputaci, což by nemělo být zaměňováno s acromotophilií, což je zájem o lidi, kteří jsou po amputaci. Jedinec s opravdovou Apotemnophilií se může dlouhodobě cítit nespokojen se sexuálními vztahy, nebo se cítit sexuálně nefunkční dokud není amputace provedena.

 

Autopedofilie– Člověk s touto úchylkou chce, aby s ním bylo nakládáno, jako s malým dítětem. Nosí plenky, počůrává se, touží po nakojení či výprasku za zlobení. Úzce souvisí také s anaklitismem, kdy dochází k sexuálnímu vzrušení z činností, kterým byl člověk vystaven jako dítě. Může jít o sezení na nočníku, nošení dupaček nebo hraní si s panenkami.

 

Autoplushophilia – Jedná se o fetiš na plyš. Často spojovaný s pojmem Furry fundom. Deviace má mnoho podob od sbírání plyšových fetišů až po sex se speciálně upravenými plyšovými hračkami či převlékání do plyšových kostýmu. Plyšové hračky pro muže mají vytvořený otvor mezi nohama a/nebo v oblasti úst. Proto se jim také říká Strategically-placed hole (SPH) čili strategicky umístěná díra. Plyšové hračky pro ženy mají přidělaný umělý penis. Nazývají se Strategically-places appendage (SPA) čili strategicky umístěné příslušenství. Jak samotní „plyšáci“ vtipně dodávají medvídek se nemůže bránit ničemu.

 

Autovampirism – Jedinci prožívají sexuální vzrušení při pití své krve. Často je autovampirismus spojovaný úzce se zálibou v sebepoškozování.

By | 2017-04-10T15:08:33+00:00 Březen 6th, 2017|Categories: Úchylárny|0 Comments

Leave A Comment